Kunst- og håndverkstimen 1.-4. – Lærerens bok

kr 298

Kategori:

Forfatter: Janne Lepperød og Trude Kallestad
ISBN: 9788279970649

I kunnskapsløftet er det fire hovedemner som står sentralt i Kunst- og håndverksfaget. Det er Visuell Kommunikasjon, Arkitektur, Design og Kunst. Disse fire hovedemnene møter elevene gjennom en reise i eventyr, rim og regler. De får lære hvordan de, gjennom ulike teknikker, kan uttrykke det de opplever og skape egne mesterverk. Elevene blir underveis i boka inspirert av forskjellige kunstnere, arkitekter og designere. Alle de 15 kapitlene
er bygd opp over samme pedagogiske tankegang, slik at elevene vil kjenne seg igjen.

Innhold:

• Kunst- og håndverkstimen er en idébank med 15 spennende kapitler.
• Fem kapitler med utgangspunkt i Arkitektur og Kunst.
• Fem kapitler med utgangspunkt i Visuell kommunikasjon og Kunst.
• Fem kapitler med utgangspunkt i Design og Kunst.
• Alle kapitelene starter med et eventyr, dikt eller regle.
• Alle kapitlene avslutter med en kunstner, designer eller arkitekt
• Elevene arbeider med ulike teknikker.
• Hvert kapittel utgjør et konkret undervisningsopplegg.
• Kapitlene kan brukes i tilknytning til andre fag og temaer.