Hamnguiden 9, Vänern och Vättern, Göta älv – Dalslands kanal – Göta kanal, 2. udgave

448 kr.

ISBN 978-82-7997-221-1

Kik i bogen

Havneguiden Online

Category:

Denne Havneguide beskriver 255 natur- og gæstehavne i Götaelven, Vänern, Dalslands kanal, Vikingaleden, Götakanalen og Vättern. Her beskrives kendte og mindre kendte naturhavne, her gives tips om farled, og gæstehavnene beskrives detaljeret med service og muligheder for tillægning. Alle havne præsenteres med et detaljeret Havneguidekort, et helikopterfoto, en guidetekst og en faktaboks.

Da 2. udgave af Havneguiden 8 udkom i 2016, var de nye Havneguidekort noget nyt, som aldrig tidligere var set i forbindelse med søkort, og det blev en succes. Senere er Havneguiden 7 udkommet, og nu kommer også en ny udgave som Havneguiden 9 med nye Havneguidekort. Samtlige Havneguidekort i bogen er produceret af Hydrographica på grundlag Hydrographicas gennemprøvede søopmålingsteknik på grundlag af 3D-luftfotos. Hvert Havneguidekort er desuden kontrolleret og verificeret ved supplerende søopmålinger på stedet.

Kortene i Havneguiden har også en avanceret topografisk beskrivelse, som bygger på den allernyeste teknik med laserscanning af terrænet. Man får nøjagtige højdekurver med 2,5 meters ækvidistancer, men også med mulighed for skyggeeffekter, skaber en 3D-oplevelse af terrænets former som et supplement til traditionelle højdekurver. Med denne teknik bliver det meget nemt at bedømme forholdene i en havn i forvejen og finde de bedste læsteder, eller hvor øerne er flade, så risikoen for blæst dermed er større.

Helikopterbillederne og markeringerne giver dig et hurtigt overblik over hver enkelt havn med dens karakter, faciliteter, anløbsruter, farer og fortøjningsmuligheder. Skær, sten og grunde, som man skal være særligt opmærksom på, er markeret på billederne.

Teksten i Havneguiden 9 er opdelt i en generel og en maritim del. Den generelle del beskriver stedets historie og natur og giver tips om forskellige aktiviteter, som kan benyttes i havnen. Den maritime del giver oplysninger om, hvor der er trygt og roligt at ligge, hvordan du fortøjer sikrest muligt, og hvad du skal være særligt opmærksom på.

Svensk tekst i bogen. Oversættelse til valgfrit sprog kan foretages via Havneguidens Online abonnement, www.harbourguide.com