Vår besöksaddress är Thorøyaveien 21 i Sandefjord, Norge.
Har du några frågor oss är det bara att ta kontakt! Vi lovar att ge dig ett svar inom kort!

Epost till kontoret: LMF@LMF.NO
Telefon: (+47) 33 42 33 42


Jørn Engevik
Forlagssjef

(+47) 99 69 74 55
jorn@lmf.no


Helge Heian
Kundeansvarlig

(+47) 40 28 71 96
helge@lmf.no


Martin Lohne
Redaktør og IT-ansvarlig

(+47) 47 01 41 41
martin@lmf.no