Bolig ABC for grunnskolen

kr 300

Forfatter: Boligprodusentenes Forening
ISBN: 978-82-9217-011-3

BOLIG abc er ment som et hjelpemiddel for lærere og elever som vil bruke problemstillinger knyttet til boliger for å gjøre læringen beskrevet i læreplanen mer virkelighetsnær og variert. Boka inneholder et bredt spekter av læringsaktiviteter knyttet til Teknologi og design, samt realfagene. Teknologi og design er et av hovedområdene i Naturfag, og hensikten er å styrke realfagene. Stoffet gir faglig og metodisk støtte til realfagene med opplegg for tema- og prosjektarbeid samt utdanningsvalg. Aktivitetene er ikke ekstraarbeid for læreren, men en måte å legge til rette for undervisning i tråd med læreplanen. Aktivitetene kan tilpasses lokale forhold.