Bustadoppføringslova

kr 450

Forfatter: Kåre Lilleholt og Jørgen Birkeland
ISBN: 978-82-9217-022-9

Bustadoppføringslova – ei kort innføring ble første gang utgitt i 1998. Dette er 4. utgave av boka. Den generelle delen er skrevet av landets fremste ekspert på boligrett, professor Dr. Jur. Kåre Lilleholt. Han har vært formann i Forbrukerentrepriseutvalget og har vært mangeårig leder av Boligtvistnemnda.
Kommentardelen til de reviderte og nye avtaledokumentene er skrevet av Jørgen Birkeland, Standard Norge. Han har vært sekretær i komiteen som har utviklet kontraktene. Avtaledokumentene er som i tidligere utgaver trykket i sin helhet bak i boken.
(Pris for medlemmer i Boligprodusentene/Byggmesterforbundet: kr 300,-)
Dette må oppgis i merknadsfeltet ved bestilling.