Butikk

Matematikk 1 – Tall og algebra

kr 148

Nullstill
Varenummer: I/A Kategori:

Forfatter: Martin Lohne og Dag Allard Knudsen
ISBN: 9788279970903

Dette heftet tar for seg en del av de emnene som i Kunnskapsløftet er nevnt under overskriften ”Tall og algebra”. De emnene under ”Tall og algebra” som ikke er behandlet her, finnes i andre hefter i denne serien.

I den generelle matematikkdelen i ”Kunnskapsløftet” står følgende om ”Tall og algebra”: ”Hovedområdet dreier seg om å utvikle tallforståelse og innsikt i hvordan tall og tallbehandling inngår i systemer og mønstre. Med tall kan man kvantifisere antall og størrelser. Tall omfatter både hele tall, brøk, desimaltall og prosent. Algebra i skolen generaliserer tallregning ved at bokstaver eller andre symboler representerer tall. Den gir mulighet til å beskrive og analysere mønstre og sammenhenger. Algebra brukes også i tilknytning til hovedområdene geometri og funksjoner.”

Under finner du et sitat fra ”Kunnskapsløftet” som er hentet fra matematikkdelen for 8. til 10. trinn. Det er en liste med målformuleringer, som forklarer hva elevene skal kunne om de ulike emnene når de er ferdige på 10. trinn. De fagområdene som er behandlet i dette hefte er skrevet i kursiv.

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • sammenligne og regne om heltall, desimaltall, brøker, prosent, promille og tall på standardform og uttrykke slike tall på varierte måter
  • regne med brøk og utføre divisjon av brøker samt forenkling av brøkuttrykk
  • bruke faktorer, potenser, kvadratrøtter og primtall i beregninger
  • utvikle, bruke og gjøre rede for metoder ved hoderegning, overslagsregning og skriftlig regning tilknyttet de fire regneartene
  • behandle og faktorisere enkle algebraiske uttrykk, regne med formler, parenteser og brøkuttrykk med ett ledd i nevner
  • løse likninger og ulikheter av første grad og enkle likningssystemer med to ukjente
  • sette opp enkle budsjetter og gjøre beregninger tilknyttet privatøkonomi
  • bruke, med og uten digitale hjelpemidler, tall og variabler i utforskning, eksperimentering, praktisk og teoretisk problemløsning og i prosjekter med teknologi og design
Språk

Bokmål, Nynorsk