Butikk

Matematikk 2 – Brøk og prosent

kr 148

Nullstill
Varenummer: I/A Kategori:

Forfatter: Martin Lohne og Dag Allard Knudsen
ISBN: 9788279970897

I «Kunnskapsløftet» deles matematikkstoffet for ungdomstrinnet inn i 5 hovedemner. Vi har valgt å også dele opp emnene i enda mindre deler. Dette heftet tar for seg brøk og prosent. Disse emnene hører i «Kunnskapsløftet» inn under overskriften “Tall og algebra”.
Innenfor områdene brøk og prosent ligger også regning med desimaltall. Det betyr at emnet desimaltall blir behandlet både i dette
heftet og i heftet “Tall og algebra”. I dette heftet regner vi både rene talloppgaver og praktiske oppgaver. Noe av stoffet vil også bli
behandlet i heftet “Matematikk i dagliglivet”. Der vil vi blant annet ta for oss en del praktiske eksempler på bruk av prosentregning.
Hvis vi ser på det som står i kompetansemålene i Kunnskapsløftet for hva elevene skal kunne etter 10. trinn, finner vi følgende:

  • sammenligne og regne om heltall, brøker, prosent, promille og tall på standardform og uttrykke slike tall på varierte måter
  • regne med brøk og utføre divisjon av brøker samt forenkling av brøkuttrykk
  • behandle og faktorisere enkle algebraiske uttrykk, regne med formler, parenteser og brøkuttrykk med ett ledd i nevner

Teksten som står i kursiv i sitatet over, er de temaene som vi har tatt med i dette emneheftet.

Språk

Bokmål, Nynorsk