Butikk

Matematikk 3 – Geometri

kr 215

Nullstill
Varenummer: I/A Kategori:

Forfatter: Martin Lohne og Dag Allard Knudsen
ISBN: 9788279970903

I dette heftet har vi samlet det meste av stoffet om geometri for ungdomstrinnet. Geometri er et omfattende emne. Det spenner over mange ulike oppgavetyper. Derfor er dette også et av de tykkeste heftene i denne serien. Deler av emnet blir også behandlet i andre hefter i serien.

I den generelle delen av Kunnskapsløftet kan vi lese følgende om emnet geometri:
”Geometri i skolen dreier seg blant annet om å analysere egenskaper ved to- og tredimensjonale figurer og utføre konstruksjoner og beregninger. Videre studeres dynamiske prosesser som speiling, rotasjon og forskyvning. Hovedområdet omfatter også det å utføre og beskrive lokalisering og forflytning.”

Kunnskapsløftet sier også noe om hva elevene skal kunne om geometri når de går ut av 10. klasse. I sitatet under er de delemnene som er behandlet i dette heftet skrevet i kursiv. De resterende delemnene behandles i andre hefter av ”maTEMAtikk”.

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • analysere, også digitalt, egenskaper ved to- og tredimensjonale figurer og anvende disse i forbindelse med
  konstruksjoner og beregninger
 • utføre og begrunne geometriske konstruksjoner og avbildninger med passer og linjal og andre hjelpemidler
 • bruke formlikhet og Pytagoras’ setning i beregning av ukjente størrelser
 • tolke og lage arbeidstegninger og perspektivtegninger med flere forsvinningspunkter ved hjelp av ulike hjelpemidler
 • bruke koordinater til å avbilde figurer og til å finne egenskaper ved geometriske former
 • utforske, eksperimentere med og formulere logiske resonnementer ved hjelp av geometriske ideer og gjøre rede
  for geometriske forhold av særlig betydning innenfor teknologi, kunst og arkitektur

Et annet av hovedområdene innen matematikk er målforståelse. Emnet hører naturlig sammen med emnet geometri, og dette er læreplanens kunnskapsmål for 10. klassinger:

 • anslå og beregne lengde, omkrets, vinkel, areal, overflate, volum og tid, og kunne bruke og endre målestokk
 • velge passende måleenheter, forklare sammenhenger og regne om mellom ulike måleenheter, bruke og vurdere
  måleinstrumenter og målemetoder i praktisk måling, og drøfte presisjon og måleusikkerhet
 • gjøre rede for tallet p og bruke dette i beregninger av omkrets, areal og volum

Det som står i kursiv er behandlet i dette heftet. Resten dekkes i andre hefter i serien.

Språk

Bokmål, Nynorsk