Filmboka

kr 198

Forfatter: Trond Heum
ISBN: 9788292284575

Filmboka omhandler de fleste sider ved filmmediet, som:

 • sjangerlære
 • fortellermåter (dramaturgi og karakterframstilling)
 • filmatiske virkemidler
 • filmanalyse og filmanmeldelse
 • adaptasjon (fra bok til film) og annen bruk av film i norskfaget
 • kildekritiske betraktninger om film i historie og samfunnsfag
 • teorier om filmvold og påvirkning
 • aldergrenser og andre regler for kinofilm
 • norsk og internasjonal filmhistorie
 • praktisk filmproduksjon
 • prosjektarbeid – og anvendelse av film
 • lover og regler for publisering
 • repetisjons- og fordypningsoppgaver til hvert kapittel

Filmboka bygger på Trond Heums tidligere filmbøker ”Bli kjent med film” og ”Film i prosjektarbeid”, 
som er blitt godt mottatt i skolene. I tillegg inneholder Filmboka nye kapitler og mange repetisjons- og 
fordypningsoppgaver. Den vil være til stor nytte for elever og lærere i norsk, mediefag og historie/samfunnsfag.

Om forfatteren:

Trond Heum (født 1965) er lektor ved Sandefjord videregående skole. Han har også bakgrunn som foreleser i 
mediekunnskap ved Høgskolen i Vestfold, og som forfatter av lærebøker og filmstudieark for Film og Kino.