I balanse

kr 378

Kategori:

Forfatter: Thorland, Wold, Fevik, Kristiansen
ISBN: 9788279970651

I Balanse er et moderne og tidsriktig undervisningsverktøy med utgangspunkt i dagens behov hos lærer og elev. 
Målet med boken er å gjøre faget mer levende for elevene slik at de lettere fatter interesse for teorien – 
noe mange lærere finner utfordrende – og dermed gjøre arbeidsdagen enklere.

Lærer får tilgang til egne lærerressurser på nettet som inneholder oppgaver og prøveforslag foruten 3D-animasjon, 
video, med mer

Fordeler for lærer:

 • Interaktiv undervisning på nettet
 • Teoripakke tilpasset dagens ungdom
 • Ferdige prøvesett/multiple choice
 • Egne nettressurser til lærer med tilleggsstoff som oppgaver og prøveforslag
 • Omfattende kurstilbud
 • Fortløpende oppgradering av fagstoff på nettet

Fordeler for elevene:

 • Kan hente lærdom fra egne interesseområder
 • Bruk av tidsriktige medier
 • Tilpassede og differensierte prøveformer
 • Vektlegger populære ungdomsaktiviteter
 • Nyttig læreverk for resten av livet
 • Tilgang på kunnskapsdatabase på nett

Lydbok
I Balanse finnes som lydbok og kan bestilles av:
Lydboktjenesten,
Bergeland videregående skole
Postboks 560 Sentrum,
4003 STAVANGER
http://www.lydboktjenesten.no/