En dyd av nødvendighet?

kr 98

Forfatter: Berger J. Hareide

Innføring i yrkesetikk for lærere.

  • Et godt verktøy for de skoler som ønsker å jobbe med lærernes grunnsyn.
  • Stimulerer til å arbeide med yrkesetikk som lærer.
  • Ser på yrkesetikken som en hjelp i de mange valgsituasjoner en lærer står overfor i sin hverdag.
  • Går gjennom noen etiske hovedretninger på en oversiktlig måte og velger et ståsted,
    og presenterer en metode som kan brukes konkret i skolehverdagen.