En komplett bokpakke inneholder en ett-årig tilgang til ressurssiden http://mester.lmf.no. Ressurssiden inneholder en omfattende lærebok/guide til prosjektoppgaven, en interaktiv oppgavesamling med løsningsforslag, tilgang til SINTEF Byggforsk kunnskapssystemer og Våtromsnormen, et komplett kvalitetssikrings- og HMS-system, lover og forskrifter, oppslagsverk, kalkulasjonsprogram og masse annet nyttig lærestoff.
Du logger deg inn med ditt personlige brukernavn og passord som du får tilsendt når du bestiller bokpakken.

I tillegg får du alle lærebøker og oppslagsverk i papir – noe som gjør det enklere for deg å «gule ut» og jobbe aktivt med stoffet. I permen med lover og forskrifter er hver lov/forskrift et eget hefte, slik at det skal være enkelt å finne frem.

Norske Standarder inngår ikke i bokpakken. De må bestilles via kursarrangør.

Klikk her for bestilling av bokpakke

Vår bokpakke for murer inneholder følgende:

Lærebøker og oppgavesamling i Felles Byggfag (FB)

 Varenr.    Tittel:
401* Byggesaken, pensumbok i Faglig Ledelse, august 2022
402 Faglig ledelse, interaktiv oppgavesamling (nettbasert), august 2022
403* Veileder byggesøknader småhus, august 2020
404* Prosjektlederens håndbok i NS-kontrakter, august 2021

Oppslagsverk Felles Byggfag (FB)
Lov- og forskriftssamling:

 Varenr.    Tittel:
101  Mesterbrevloven, juni 2015
102  Håndverkertjenesteloven, juni 2007
103  Bustadoppføringslova, juni 2020
104  Opplæringslova, mai 2021
105  Yrkesskadeforsikringsloven, august 2016
106  Arbeidsmiljøloven, april 2022
107  Internkontrollforskriften, juni 2017
108  Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, mai 2022
109  Forskrift om utførelse av arbeid, mai 2022
110  Forskrift om informasjons- og påseplikt mv., februar 2008
111  Plan- og bygningsloven, juni 2021
112  Byggherreforskriften, desember 2021
113  Forskrift om HMS-kort, desember 2019
114  Forskrift om byggesak (SAK10), mai 2022
117  Forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK17), mai 2022
119  Lov om offentlige anskaffelser, april 2017
149  Satt inn i ringperm med innholdsfortegnelse og skilleark
150 Komplett lov- og forskriftssamling i ringperm
116 Veiledning til SAK10, kun nettbasert
118 Veiledning til TEK17, kun nettbasert
120 Forskrift til opplæringslova (kun nettbasert)
121 Arbeidsplassforskriften (kun nettbasert)
122 Forurensningsloven (kun nettbasert)
123 Brann- og eksplosjonsvernloven (kun nettbasert)
124 Produktkontrolloven (kun nettbasert)
125 Lov om elektriske anlegg og elektrisk utstyr (kun nettbasert)
126 Lov om allmenngjøring (kun nettbasert)

Læremidler Fagspesifikk Ledelse (FSL)
(varenr. 353 er komplett):

 Varenr.   Tittel:                                                                                                                              
301  Fellesoverenskomsten, 2022 – 2024
307  Akkordtariff for murere, august 2018
308*  Innledning til akkordtariff for murerfaget, august 2018
404  Byggforsk kunnskapssystemer (Internett-tilgang i et år)
414  Kvalitetsmanual for byggfag, nettbasert, februar 2022
349  Satt inn i ringperm med innholdsfortegnelse og skilleark
353  Komplett bokpakke FSL

Varer merket * er ikke mva.pliktig.