Læremiddelforlaget har spesialisert seg på utgivelse av lærebøker.
Forlaget utvikler læremateriell til:

  • Barneskole
  • Ungdomsskole
  • Videregående skole
  • Høyskole
  • Mesterutdanning
  • Kvalitetssikring/HMS for byggfag
  • Etter- og videreutdanningskurs for voksne