Hamnguiden

Hamnguiden ges ut som spiraliserade böcker där varje bok täcker ett bestämt geografiskt området. I böckerna blir varje hamn presenterad med en detaljerad kartskiss, ett helikopterbild, en beskrivande text samt en faktabox.

Böckerna