Harbour Guide 11, Greece 1, Ionian sea – Peloponnese gulf – Athens – Saronic Gulf – Albania

748 kr

ISBN 978-82-7997-207-5

Bläddra i boken

Hamnguiden Online

Category:

Hamnguiden Greece 1 erbjuder en detaljerad beskrivning av alla ankringsställen, hamnar och marinor längs den populära och väl utvecklade östra kusten av Grekland inklusive Korintbukten, Peloponnesos, Aten och Saroniska bukten. Guiden täcker också in hela Albaniens kustlinje, ett nytt och ännu inte så utvecklat seglingsområde.

Den här Hamnguiden är skriven av en av Skagerrak Förlags mest erfarna skeppare, Per Hotvedt. Per har seglat på många av världshaven, men har även ägnat många år åt att segla och utforska vattnen öster om Grekland och Albanien. Han har samlat in information och sammanställt informationen och sjökorten som presenteras i denna guide.

Hamnguiden Greece 1, precis som alla guider i vår serie, presenterar varje hamn på en egen sida. Hamnguideformatet har utvecklats av Skagerrak Förlag, vars guider är producerade av författare och redaktörer med mycket omfattande erfarenhet av segling och egen användning av förlagets guider till sjöss. Vi tror att detta format ger skeppare och besättning den bästa och enklaste tillgången till den information de behöver för att säkert lägga till i en hamn.

På varje sida finns en stor flygbild över hamnen med den viktigaste navigationsinformationen inklusive inseglingen, ett tydligt och storskaligt sjökort över själva hamnen samt en text som beskriver omgivningarna, var du kan äta samt saker att se och göra. Där finns även en beskrivning av förtöjning och ankring samt en faktaruta. Alla foton är unika och tagna eller beställda av förläggaren. Alla sjökort har ritats uteslutande åt förläggaren och inkluderar djupmätningar gjorda av författaren eller Skagerrak Förlag. Hamnarna i guiden har handplockats av oss baserat på vår kunskap och utforskning av området.

 

En prenumeration på online-versionen av denna guide finns också tillgänglig på www.harbourguide.com, tillsammans med alla övriga utgivna Hamnguider.

Engelsk text i boken. Översättning till valfritt språk kan göras via Hamnguiden Online-prenumeration. www.harbourguide.com