Hafenguide Flensburg – Danzig (Gdansk)

748 kr

ISBN 978-38-9225-720-2

Bläddra i boken

Hamnguiden Online

Category:

Den här Hamnguiden beskriver alla ankringsställen och gästhamnar/marinor från Flensburg till Gdansk. Varje hamn är presenterad på en egen sida med en detaljerad karta, en flygbild, beskrivande text och en faktaruta. Flygbilden med markeringar förser dig med en snabb överblick över hamnens karaktär, atmosfär, faciliteter, farleder, faror och förtöjningsplatser. Speciella skär och grund är markerade på fotot. Texten beskriver platsens historia och förser dig med tips på olika aktiviteter som finns att ägna sig åt kring hamnen. Du hittar också information om skyddade platser att ligga vid, hur du bäst ankrar och vad du ska vara särskilt uppmärksam på.

Faktarutorna ger dig en snabb överblick över hamnens faciliteter, användbara internetadresser och telefonnummer.

Tysk text i boken.  Översättning till valfritt språk kan göras via Hamnguiden Online-prenumeration. www.harbourguide.com