Havneguiden 6, Danmark og sydvestlige Sverige, utgåva 4

748 kr

ISBN 978-82-7997-225-9

Bläddra i boken

Hamnguiden Online

Category:

Denna hamnguide täcker hela Danmark med undantag för Bornholm. Dessutom har vi tagit med den svenska västkusten från Skanör i söder upp till Göteborg i norr (svensk text). Bornholm och Sveriges syd- och ostkust täcks av Hamnguiden 7 (svensk text).

I denna 4:e utgåva av Hamnguiden Danmark och sydvästra Sverige har vi uppdaterat upplysningar om varje enskild hamn och har samtidigt infört blå båtsymboler på foton och kartor. Symbolerna visar vilket förtöjningssätt du kan förvänta dig när du kommer i hamn, så att du är optimalt förberedd. Gästbryggorna är dessutom markerade med ett rött streck, så att de är lätta att hitta. I texten hittar du också information om den största tillåtna storleken på båtar som kan komma in i hamnen.

Vi har tagit med både gästhamnar och naturhamnar. Varje hamn presenteras på en helsida i boken. Flygbilden tillsammans med kartan och texten ger dig bra och nyttig information. Texten om varje hamn är uppdelad i en generell och en maritim del. Den generella delen ger upplysningar om det ställe du besöker, en kort historisk bakgrund och de aktiviteter som finns att tillgå. Den maritima delen ger upplysningar om var och hur du förtöjer, vad du ska vara uppmärksam på under inseglingen och övriga speciella förhållanden omkring hamnen. Hemsidesadresser och telefonnummer till hamnen finns i en faktaruta och är uppdaterade i denna utgåva. Här hittar du också en kortfattad översikt över vilka faciliteter hamnen har att erbjuda.

Denna hamnguide är indelad i sex seglingsområden. Till varje område finns en planeringskarta där varje hamn finns markerad. Planeringskartan är ett bra hjälpmedel när morgondagens rutt ska diskuteras och planeras. Dessutom finns en alfabetisk hamnöversikt längst bak i boken.

Dansk text i boken. Översättning till valfritt språk kan göras via Hamnguiden Online-prenumeration. www.harbourguide.com