Butikk

Hamnguiden 5, Göteborg – Svinesund, 3. utgåva

kr 598

Kategori:

Forfattere: Hanne Engevik og Jørn Engevik
ISBN: 9728292284988 English summary included

Den här boken beskriver natur- och gästhamnar från Göteborg till Svinesund. Varje hamn presenteras med ett detaljerat sjökort, en helikopterbild, en beskrivande text och en faktaruta.

I den här tredje utgåvan har vi tagit med fler naturhamnar än i de tidigare utgåvorna. Dessutom har vi valt att markera förtöjningsplatserna i uthamnarna med samma röda streck som används på kartorna. I gästhamnarna har vi även valt att markera de olika förtöjningsmetoderna med olika symboler. Där det tidigare bara markerats ett gästankare har vi nu lagt till symboler, som visar om du ska använda akterförtöjning, akterförtöjning i boj, akterförtöjning i fast förtöjning, förtöjning vid y-bom eller långsidesförtöjning. På så sätt är du bättre förberedd på vad som väntar dig när du kommer in i hamnen.

På sjökorten hittar du fler djupdetaljer än på vanliga sjökort och plotters. Helikopterbilderna och markeringarna ger dig en snabb översikt över varje hamn, med dess atmosfär, faciliteter, inseglingsleder, faror och förtöjningsmöjligheter. Stenar och grund att tänka på speciellt är markerade på bilderna.

Texten i Hamnguiden 5 är uppdelad i en generell och en maritim del. Den generella delen beskriver platsens historia och tipsar om olika aktiviteter som finns att tillgå i hamnen. Den maritima delen ger information om ankarfäste, var det är lugnt och tryggt att ligga, hur du förtöjer säkrast och vad du bör vara speciellt uppmärksam på.Hamnguiderna täcker sommaren 2016 ett område som sträcker sig från Arholma norr om Stockholm till Kirkenes längst åt nordost i Norge. I hamnguideserien finns

Bläddra i boken

Hamnguiden Online