Butikk

Havneguiden 5, Göteborg – Svinesund, 3. utgave

kr 598

Kategori:

Forfattere: Hanne Engevik og Jørn Engevik
ISBN: 9788292284971

Denne boken beskriver natur- og gjestehavner fra Göteborg til Svinesund. Hver havn er presentert en detaljert kartskisse, et helikopterbilde, en beskrivende tekst og en faktaboks.

I denne tredje utgaven har vi tatt med flere naturhavner enn i de forrige utgavene. I tillegg har vi valgt å markere fortøyningsplassene i uthavnene med den samme røde streken som er brukt på kartene. I gjestehavnene har vi i tillegg valgt å markere de ulike fortøyningsmåtene med forskjellige symboler. Der det tidligere kun var markert et gjestanker, er det nå lagt til symboler som viser om det skal fortøyes med hekkanker, akterfortøyning i bøye, akterfortøyning i fast mooring, fortøyning i bås eller longsidefortøyning.

I Havneguidekartene vil du finne flere dybdedetaljer enn på vanlige sjøkart og kartplottere. Helikopterbildene og markeringene gir deg en rask oversikt over havnens særpreg, atmosfære, fasiliteter, innseilingsleder, farer og fortøyningsmuligheter. Spesielle skjær og grunner er også markert i bildene.

Teksten i Havneguiden 5 er delt opp i en generell del og en maritim del. Den generelle delen beskriver stedets historie og gir tips til ulike aktiviteter du kan gjøre i havnen. Den maritime delen gir informasjon om ankerfeste, hvor det er lunt og trygt å ligge, hvordan du best fortøyer og hva du bør være spesielt oppmerksom på.

Bla i boka

Havneguiden Online