Skagerrak Forlag utgir bøker innenfor følgende områder:

  • Nautisk litteratur
  • Kjente foredragsholdere
  • Lokal litteratur