Butikk

Bedriftsledelse, Lærebok, 2. utgave

kr 900

Forfatter: Kioto Villalobos Sanchez
ISBN: 9788279972266

Læreboken Bedriftsledelse er en bok som retter seg mot de som ønsker å skaffe seg kunnskap om hvordan en bedrift fungerer og drives. Boken dekker de viktigste temaene knyttet til organisering, administrasjon, ledelse, markedsføring og økonomistyring av bedriften.

Boken tar utgangspunkt i læreplanen Bedriftsledelse for mesterprøven og i faget Ledelse, økonomi og markedsføring (LØM) ved fagskolen. Den kombinerer fagene på en pedagogisk, praktisk og moderne måte. Anerkjente modeller og teorier blir forklart ved hjelp av eksempler, illustrasjoner, tankeøvelser og lenker til videoer.
Læreboken integrerer fagene slik at fagstoffet samsvarer med det du møter på eksamen og ikke minst i det praktiske liv.

Du lærer stoffet best ved å arbeide med oppgaver parallelt mens du leser. Vi har derfor laget en arbeidsbok med praktiske og virkelighetsnære oppgaver. Arbeidsboken (ISBN 978-82-7997-227-3) består av en trykket oppgavebok og en digital ressursside. På ressurssiden har vi utarbeidet innspill til hvordan oppgavene kan løses. Vi også tatt med nyttige eksamenstips og forslag til hvordan elever med lese- og skrivevansker best kan jobbe med stoffet. Generelle tips om hvordan du svarer skriftlig på en oppgave blir også gjennomgått. Ressurssiden inneholder også en del Excel-modeller som er nyttige når du skal løse økonomioppgavene.