Bokpakke, Feier

kr 7.053

Kategori:

Kombinasjonspakke (elektronisk bokpakke + bøker i papir).
Denne løsningen fungerer optimalt i en undervisningssituasjon. Du får en ett-årig tilgang
til vår omfattende ressursside: “mester.lmf.no” og i tillegg all litteratur i papirformat.