Helsenorsk

kr 459

Kategorier: ,

Forfatter: Else Ryen og Lasse Morten Johannesen
ISBN: 9788279970187

Helsenorsk er et læreverk for voksne fremmedspråklige sykepleiere og annet helsepersonell som alt har tilegnet seg grunnleggende norskkunnskaper. Boken er også aktuell for fremmedspråklige elever i helse- og sosial fag på videregående skoler.

Målgruppe

Helsenorsk er et læreverk for voksne fremmedspråklige sykepleiere og annet helsepersonell som alt har tilegnet seg grunnleggende norskkunnskaper. Bøkene også aktuell for fremmedspråklige elever i helse- og sosial fag på videregående skoler.

Lærebok, arbeidsbok og lyd CD.

Læreverket består av fire bøker: ”Grunnbok i Helsenorsk” , ”Helsenorsk” m/lyd-CD samt arbeidsbøker til begge lærebøkene.
Lærebøkene inneholder materiale som omhandler sykepleie og helsefaglige spørsmål, og målet er at den skal gi fremmedspråklig helsepersonell nok kunnskap til å forstå talt og skrevet norsk, og til selv å formulere seg muntlig og skriftlig. Bøkene omhandler også grammatiske emner som er viktige for å produsere språk i en faglig sammenheng. De gir dessuten mye nyttig informasjon om norsk helsevesen.
Lyd-CD inneholder aktuelle temaer som rapporter fra morgenmøte på sykehus, radioprogram om senil demens, intervju med en sykepleier m.m. Arbeidsbøkene består av oppgaver som fokuserer på å oppøve kommunikative ferdigheter både muntlig og skriftlig. Alle oppgavene tar utgangspunkt i tekstene i læreboka eller lyd-CD. Bøkene dekker de mest sentrale temaene for helsepersonell i Norge.