Butikk

Forfatter: Per Anders Nordengen
ISBN: 9788292284551

Om å bevare livsgleden i endring og i usikkerhet.
Det sikreste vi vet er at alt forandrer seg. Både i samfunnslivet, i privatlivet og på arbeidsplasser skjer forandringer og omstillinger hurtigere enn mange klarer å følge med på. Når forandringene ikke er ønsket, er det ikke sant at “forandring fryder”. Omstillingene kan oppleves truende. Det viktigste er ikke å unngå forandringer, men å kunne mestre dem.
Denne boken har ikke blitt til gjennom bokstudier, men ved å lese levende menneskelige dokumenter. Den handler om hvordan vi kan møte de uunngåelige endringene som livet byr på uten å miste livsgleden.

Per Anders Nordengen har de siste årene holdt en rekke seminarer og foredrag om endring og omstilling, både i privat og offentlig sektor.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Når forandring ikke fryder”

Your email address will not be published. Required fields are marked *