Byggesaken

kr 1.050

Forfatter: Kåre Bua og Anders Digernes
ISBN: 978-82-7997-222-8

Den nye utgaven av Byggesaken fra august 2019 er skrevet etter den nyeste læreplanen i faglig ledelse for Mesterprøven. Boka dekker fellesmodulene byggfag, og brukes i tillegg ved en rekke fagskoler.
Boka omhandler en rekke lover, forskrifter, veiledninger og standarder som regulerer virksomheten i byggebransjen. Videre gir den kunnskap om hvordan en starter opp og driver en liten byggebedrift. Opplæringen i bransjen og spesielt fagopplæringen blir også omtalt. Videre blir HMS og kvalitetssikring behandlet.

Sist, men ikke minst blir byggesaken med alle dens faser og aktiviteter omtalt. Stoffet blir presentert på en praktisk og oversiktlig måte, og vi har også tatt med eksempler der vi synes det er passende.