Butikk

Prosjektlederens håndbok for NS-kontrakter

kr 680

Forfatter: Helge Tryti

Håndboken skal kunne gi prosjektlederen og andre sentrale personer i en entreprise den grunnleggende innføring i generell entreprisrett, og en minimum innsikt i den enkelte kontraktstype.
Hver kontrakt er omtalt med de forhold som er sentrale og nødvendig kunnskap for på forsvarlig måte å håndtere den enkelte kontraktstype. De fleste opplever at det oppstår uenigheter under prosjektet eller i sluttoppgjøret som har sin årsak i at en eller begge parter ikke innehar det minimum av kunnskap som er nødvendig for å få et ryddig prosjekt.