Bokpakke, Tømrer

kr 7.395

Kategori:

Kombinasjonspakke (Elektronisk bokpakke + bøker i papir).
Denne løsningen fungerer optimalt i en undervisningssituasjon. Du får en ett-årig tilgang til vår omfattende ressursside:»mester.lmf.no» og i tillegg all litteratur i papirformat.